İletişim Hattı

0 256 351 30 06

Sosyal Medya

Encümenin Görev ve Yetkileri

5393 Sayılı Kanun ile

Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

           a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

           b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

           c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

           d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

           e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

           f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

           g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

           h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

           i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

BELEDİYE OTELİMİZ

Belediye Otelimiz
Sultanhisar ilçesi Atça mahallesi karayolu üzeri BP akaryakıt istasyonu yanında, güler yüzlü personeli, uygun fiyatlı, hijyenik ve kusursuz hizmet anlayışı ile yılın her mevsiminde hizmet vermeye başlamıştır.
Adres: Atça BP Akaryakıt istasyonu yanı Sultanhisar, Aydın / TÜRKİYE
Telefon: 0 (256) 356 40 40

ONLİNE İŞLEMLER