İletişim Hattı

0 256 351 30 06

Sosyal Medya

Belgeler

EVLENMEK İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN ÇİFTLERDEN İSTENEN BELGELER

1- NÜFUS CÜZDANLARI ASLI VE İKİŞER ADET FOTOKOPİSİ

Resimli, Son(10) yıl içerisinde değiştirilmiş, son medeni duruma dair bilgileri içerir, okunaklı T.C. Kimliği.(Başka bir kimlikle başvuru yapılmaz)

2- EVLENME YAŞI

18 Yaşını doldurmuş olmaktır. Doldurmamış iseler 

a) 17 Yaşını doldurmuş ise; Anne ve Babanın imzalı izinleri ile 

b) 16 Yaşını doldurmuş ise; Mahkemenin vereceği "evlenebilir kararı" ile evlenme başvurusu yapılır.

3- RESİM

Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş, cepheden, inkılâp kanunlarına uygun olarak, baş açık (Bayanlarda alın, çene ve yüz tamamen görünmek kaydıyla başörtülü olabilir),poz üniforma, poz veya pul resim olmayan (fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan resimler kullanılmayacaktır). Tümü aynı 8 (sekiz) adet resim vesikalık olacak.

4- SAĞLIK RAPORU

Nazilli Devlet Hastanesinde kan verilip sonuçları evlendirme memuruna getirilerek Sultanhisar Aile Hekimliğine üst yazıyla evlenmelerine engelin olmadığına dair resimli mühür ve imza ile tasdikli sağlık raporu alınacaktır.

5- NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ.(NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINACAK.)

Tüm nüfus müdürlüklerinden alınabilen bu belgenin, tasdik edilmiş ve imzalanmış olmasına dikkat edilecektir.

6- İKAMETGÂH BELGESİ. (NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINACAK.)

Her iki   çiftin  ikametgâh  belgesi. Birinin Sultanhisar ilçesinde oturması gerekmektedir.

7- HER İKİ ÇİFTİN NÜFUS CÜZDAN SURETİ (NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINACAK.)

8- ÖZEL BELGELER 

İDDET KARARI: Medeni durumu değişen bayanların, tescil tarihinden itibaren 300 (üç yüz) günlük evlenme yasağının mahkeme kararı ile kaldırılması.

BEKÂRLIK VE DOĞUM BELGESİ: Yabancı uyruklu başvuru sahiplerinin hazırlaması gereken belgedir. Noter onaylı pasaport çevirileri gerekmektedir. Hangi şartları kapsadığı konusunda Memurluğumuzdan bilgi alınabilir.

 

CENAZE İŞLEMLERİ

* Ölüm esnasında; hastahanede ölen kişi için hastahane hekimliğine, evinde ölenler için bağlı oldukları İlçe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tabibine, Toplum Sağlık Merkezlerindeki aile hekimine, adli vaka olarak kabul edilen ölüler için Savcılık Makamı'na, köylerde ölenler için köy muhtarlığına müracaat edilip defin belgesi alınır. Yurt dışından gelen cenazelerin yakınları ise, aldıkları belgeleri havalimanı doktorundan onaylatıp belgenin aslı ile Müdürlüğümüze müracaat etmesi gerekmektedir.

* İşlemler için sabah ‘"ölüm raporu" ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri müdürlüğüne müracaat edilir, ölüm raporu, "gömü izin belgesine" dönüştürülür.

* Hastanede vefat olduğunda, gömü izin belgesi hastane tarafından düzenlenir. Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız.

* Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarındaki gömü işlemlerinde, "aile kabristanı olduğuna dair belge"yi de getirmeleri gerekmektedir.

* Defin işlemleri esnasında yıkama, araç ve morg hizmetleri belediyemizce ücretsiz verilmektedir.

* Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar muhtardan ‘fakir ilmühaberi’ getirdikleri takdirde tüm işlemleri ücretsiz yapılır.

* Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden yol nakil belgesi alınıp, ilaçlanıp mühürletildikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil yapılır.

BELEDİYE OTELİMİZ

Belediye Otelimiz
Sultanhisar ilçesi Atça mahallesi karayolu üzeri BP akaryakıt istasyonu yanında, güler yüzlü personeli, uygun fiyatlı, hijyenik ve kusursuz hizmet anlayışı ile yılın her mevsiminde hizmet vermeye başlamıştır.
Adres: Atça BP Akaryakıt istasyonu yanı Sultanhisar, Aydın / TÜRKİYE
Telefon: 0 (256) 356 40 40

ONLİNE İŞLEMLER