İletişim Hattı

0 256 351 30 06

Sosyal Medya

Başkanın Yetki ve Görevleri

          5393 Sayılı Belediye Kanunu ile Belediye Başkanı;

          Madde 37- Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen

          esas ve usûllere göre seçilir.

          Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor

          kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

 

           Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

            Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

            a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

            b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi,

            belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

            c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

            d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

            e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

            f)  Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

            g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

            h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

            i)  Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

            j)  Belediye personelini atamak.

            k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

            l) Şartsız bağışları kabul etmek.

            m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

            n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.

            o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

            p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

BELEDİYE OTELİMİZ

Belediye Otelimiz
Sultanhisar ilçesi Atça mahallesi karayolu üzeri BP akaryakıt istasyonu yanında, güler yüzlü personeli, uygun fiyatlı, hijyenik ve kusursuz hizmet anlayışı ile yılın her mevsiminde hizmet vermeye başlamıştır.
Adres: Atça BP Akaryakıt istasyonu yanı Sultanhisar, Aydın / TÜRKİYE
Telefon: 0 (256) 356 40 40

ONLİNE İŞLEMLER