İletişim Hattı

0 256 351 30 06

Sosyal Medya

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI -2020-

5393 S.B.K.nu uyarınca aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 07.07.2020 tarihli Salı günü Saat:15.00’de Belediye Başkanlığı Makam odasında yapılacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ :

1. Belediye Meclisinin Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait zabıt tutanaklarının müzakeresi.

2. 2 Adet Encümen Üyeliği seçiminin yapılması.(Gizli Oy)

3. Plan ve Bütçe Komisyonunun seçiminin yapılması.(En az 3, En fazla 5 üye, Gizli Oy)

4. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun seçiminin yapılması.(En az 3, En fazla 5 üye, Gizli Oy)

5. Sultanhisar Belediye Başkanlığının 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasını kapsayan faaliyet raporunun görüşülmesi.

6. 2019 yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.

7. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.07.2020 tarih ve E. 1096 sayılı müzekkeresi ile 7244 Sayılı Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanunun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. Maddesinin ç bendi gereğince belediyemiz tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların 19.03.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesi ve 3 ay uzatılmasının görüşülmesi.

8. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.03.2020 tarih ve E. 655 sayılı müzekkeresi ile Soğuk hava deposuna fidanlık için konulan çilek fidelerinin ücret tarifesinin belirlenmesinin görüşülmesi.

9. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.07.2020 tarih ve E.1098 sayılı müzekkeresi ile Belediyemize ait olan banka hesaplarının niteliğinin belirlenmesinin görüşülmesi.

10. Belediyemiz Av. Süleyman SARIBAŞ’ ın 30.06.2020 tarihli müzekkeresi ile Sultanhisar Belediye Meclisinin 07.02.2017 tarih ve 5 sayılı kararının Aydın 1. İdare Mahkemesinin 2018/445- K. Sayılı kararı ile belediye aleyhine dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olduğundan, söz konusu 07.02.2017 tarih ve 5 sayılı kararın iptalinin görüşülmesi.

11. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 01.07.2020 tarih ve E.1103 sayılı müzekkeresi ile Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 100 cc motor hacimli yarı otomatik şanzıman motosiklet alımının görüşülmesi.

12. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve E.1056 sayılı müzekkeresi ile İlçemiz Atça Mahallesi 974 ada 26 parsel numaralı 167,41 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan 615/16741 oranında 6,15 m2 yüzölçümlü belediyemize ait hissesinin satışının görüşülmesi.

13. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.06.2020 tarih ve E. 1051 sayılı müzekkeresi ile Mülkiyeti Belediyemize ait Atça Mahallesi 455 ada 5 parsel numaralı 5.044,07 m2 miktarlı arsanın satışının görüşülmesi.

14. Ağustos ayı meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi.

 

Sayın halkımıza ve ilgililere ilanen duyurulur...


Haber Tarihi: 03.07.2020Kayıt Bulunamadı

BELEDİYE OTELİMİZ

Belediye Otelimiz
Sultanhisar ilçesi Atça mahallesi karayolu üzeri BP akaryakıt istasyonu yanında, güler yüzlü personeli, uygun fiyatlı, hijyenik ve kusursuz hizmet anlayışı ile yılın her mevsiminde hizmet vermeye başlamıştır.
Adres: Atça BP Akaryakıt istasyonu yanı Sultanhisar, Aydın / TÜRKİYE
Telefon: 0 (256) 356 40 40

ONLİNE İŞLEMLER