İletişim Hattı

0 256 351 30 06

Sosyal Medya

OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI -2021-

5393 S.B.K.nu uyarınca aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı 05.01.2021 tarihli Salı günü Saat:15.00’de Belediye Başkanlığı Makam odasında yapılacaktır.

OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ :

1. Belediye Meclisinin Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait zabıt tutanaklarının müzakeresi.

2. Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.12.2020 tarih ve E. 2496 sayılı müzekkeresi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi uyarınca Denetim Komisyonunun oluşturulmasının görüşülmesi.

3. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.12.2020 tarih ve E. 2492 sayılı müzekkeresi ile 2021 yılında yapılacak olan Uluslararası Sultanhisar Atça Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.

4. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.12.2020 tarih ve E. 2493 sayılı müzekkeresi ile İlçemizde bulunan 5 adet amatör spor kulübümüze ayni ve nakdi yardım yapılmasının görüşülmesi.

5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.12.2020 tarih ve E. 2335 sayılı müzekkeresi ile İlçemiz Eskihisar Mahallesi 218 ada 70 parsel numaralı taşınmaza Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanmasının görüşülmesi.

6. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.12.2020 tarih ve E. 2497 sayılı müzekkeresi ile Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait olan işyerlerinin 2021 yılı kira artış oranlarının belirlenmesinin görüşülmesi.

7. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.12.2020 tarih ve E. 2494 sayılı müzekkeresi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 15.12.2020 tarih ve 2020/27 sayılı genelgesinde belirtilen; taşınmazların gerekli indirim, erteleme, süre uzatımlarının görüşülmesi.

8. Şubat ayı meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi.

Sayın halkımıza ve ilgililere ilanen duyurulur...


Haber Tarihi: 31.12.2020Kayıt Bulunamadı

BELEDİYE OTELİMİZ

Belediye Otelimiz
Sultanhisar ilçesi Atça mahallesi karayolu üzeri BP akaryakıt istasyonu yanında, güler yüzlü personeli, uygun fiyatlı, hijyenik ve kusursuz hizmet anlayışı ile yılın her mevsiminde hizmet vermeye başlamıştır.
Adres: Atça BP Akaryakıt istasyonu yanı Sultanhisar, Aydın / TÜRKİYE
Telefon: 0 (256) 356 40 40

ONLİNE İŞLEMLER