İletişim Hattı

0 256 351 30 06

Sosyal Medya

OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI -2020-

5393 S.B.K.nu uyarınca aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı 07.01.2020 tarihli Salı günü Saat:15.00’de Belediye Başkanlığı Makam odasında yapılacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ :

1. Belediye Meclisinin Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait zabıt tutanaklarının müzakeresi.

2. Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.01.2020 tarih ve E. 1 sayılı müzekkeresi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi uyarınca Denetim Komisyonunun oluşturulmasının görüşülmesi.

3. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 02.01.2020 tarih ve E. 1 sayılı müzekkeresi ile 2020 yılında yapılacak olan Uluslararası Sultanhisar Atça Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.

4. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 02.01.2020 tarih ve E. 2 sayılı müzekkeresi ile Kurulması planlanan " Deve Güreşi Yapan Belediyeler Birliği" nin kuruluş çalışmalarına Belediyemizi temsilen iştirak edilmesi ve kuruluşu müteakiben 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 18. maddesinin o ve p bendleri kapsamında Birliğe üyelik işlemlerinin yapılması; bu amaçla gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanı Osman YILDIRIMKAYA' ya yetki verilmesinin görüşülmesi.

5. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.12.2019 tarih ve E. 652 sayılı müzekkeresi ile Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait olan; İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Belediye Hizmet Binası Zemin Kat No:13/2 adresinde bulunan işyeri; Belediye Meclisinin 01.12.2015 tarih ve 130 sayılı kararı ile; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığına 01.01.2016-31.12.2019 tarihleri arasında 4 yıl süre ile tahsis edilmiştir. Söz konusu sona eren işyerinin tahsis süresinin uzatım yapılmasının görüşülmesi.

6. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.01.2020 tarih ve E.1 sayılı müzekkeresi ile Aydın Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün 24.12.2019 tarih ve E.4897895 sayılı yazısı ile; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait, Kabaca Mahallesi 544 parselden geçen ve fiili zeminde mevcut olan kadastro çalışmalarından sonra açılmış olan yola ilişkin zeminde fiili kullanıcı olarak idaremizce muvafakat verilmesi durumunda bahse konu yol terkinin tapu kütüğünden yapılması suretiyle çalışmaların tamamlanacağından bahisle, mülkiyeti belediyemize ait, Kabaca mahallesi 544  parsel numaralı taşınmaz için muvafakatname verilmesinin görüşülmesi.

7. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.01.2020 tarih ve E. 13 sayılı müzekkeresi ile Mülkiyeti Belediyemize ait olan işyerlerinde kiracı olan müstecirlerin 2020 yılı kira artış oranlarının belirlenmesinin görüşülmesi.

8. Şubat ayı meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi.

Sayın halkımıza ve ilgililere ilanen duyurulur...


Haber Tarihi: 03.01.2020BELEDİYE OTELİMİZ

Belediye Otelimiz
Sultanhisar ilçesi Atça mahallesi karayolu üzeri BP akaryakıt istasyonu yanında, güler yüzlü personeli, uygun fiyatlı, hijyenik ve kusursuz hizmet anlayışı ile yılın her mevsiminde hizmet vermeye başlamıştır.
Adres: Atça BP Akaryakıt istasyonu yanı Sultanhisar, Aydın / TÜRKİYE
Telefon: 0 (256) 356 40 40

ONLİNE İŞLEMLER

pkn9seks izleevdekimseyok