İletişim Hattı

0 256 351 30 06

Sosyal Medya

Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı

5393 S.B.K.nu uyarınca aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı 04.04.2017 tarihli Salı günü Saat 16.00’da Belediye Başkanlığı Makam odasında yapılacaktır.

 

 

GÜNDEM MADDELERİ :

 1. Belediye Meclisinin Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait zabıt tutanaklarının müzakeresi.
 2. 2 Adet Encümen Üyeliği seçiminin yapılması.(Gizli Oy)
 3. Plan ve Bütçe Komisyonunun seçiminin yapılması.(En az 3, En fazla 5 üye, Gizli Oy)
 4. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun seçiminin yapılması. (En az 3, En fazla 5 üye, Gizli Oy)
 5. Sultanhisar Belediye Başkanlığının 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasını kapsayan faaliyet raporunun görüşülmesi.
 6. Fen İşleri Müdürlüğünün 30.03.2017 tarih ve E.44 sayılı müzekkeresi ile kazı ücret tarifesinin belirlenmesinin görüşülmesi.
 7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.03.2017 tarih ve E.201 sayılı müzekkeresi ile İlçemiz Beşeylül Mahallesinde bulunan 112 ada 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının onanmasının görüşülmesi.
 8. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.03.2017 tarih ve E.345 sayılı müzekkeresi ile Mülkiyeti Belediyemiz ait Atça Mahallesi toplulaştırma mevkiinde bulunan 262 ada 8 parsel numaralı 994, 00  m² miktarlı tarla vasıflı taşınmazın satışının görüşülmesi.
 9. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.03.2017 tarih ve E.353 sayılı müzekkeresi ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.03.2017 tarih ve 10855 sayılı yazısı ile Atıksu Arıtma Tesisi yapılmak üzere Mülkiyeti Belediyemize ait Malgaçemir Mahallesi 477 parsel numaralı 1.892,00 m² miktarlı taşınmazın 250 m² lik kısmının idare adına tahsisini yada taşınmazın tamamının devrinin yapılması talebinin görüşülmesi.
 10. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.03.2017 tarih ve E.352 sayılı müzekkeresi ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.03.2017 tarih ve 10859 sayılı yazısı ile Atıksu Arıtma Tesisi yapılmak üzere Mülkiyeti Belediyemize ait İncealan Mahallesi 125 ada 34 parsel numaralı 36.394,94 m² miktarlı taşınmazın 250 m² lik kısmının idare adına tahsisini yada taşınmazın tamamının devrinin yapılması talebinin görüşülmesi.
 11. Mayıs ayı meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi.

 

Sayın halkımıza ve ilgililere ilanen duyurulur...


Haber Tarihi: 31.03.2017Kayıt Bulunamadı

BELEDİYE OTELİMİZ

Belediye Otelimiz
Sultanhisar ilçesi Atça mahallesi karayolu üzeri BP akaryakıt istasyonu yanında, güler yüzlü personeli, uygun fiyatlı, hijyenik ve kusursuz hizmet anlayışı ile yılın her mevsiminde hizmet vermeye başlamıştır.
Adres: Atça BP Akaryakıt istasyonu yanı Sultanhisar, Aydın / TÜRKİYE
Telefon: 0 (256) 356 40 40

ONLİNE İŞLEMLER