İletişim Hattı

0 256 351 30 06

Sosyal Medya

NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI -2021-

5393 S.B.K.nu uyarınca aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı 06.04.2021 tarihli Salı günü Saat:15.00’de Belediye Başkanlığı Makam odasında yapılacaktır.

NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ :

1. Belediye Meclisinin Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait zabıt tutanaklarının müzakeresi.

2. Başkanlık Divanının seçiminin yapılmasının görüşülmesi.(Meclis 1.ve 2. Başkan Vekillerinin  seçimi (gizli oy); 2 Adet Asil, 2 Adet Yedek Meclis Katip Üye seçimi (gizli oy)

3. 2 Adet Encümen Üyeliği seçiminin yapılmasının görüşülmesi.(Gizli Oy)

4. Plan ve Bütçe Komisyonunun seçiminin yapılmasının görüşülmesi. (En az 3, En fazla 5 üye, Gizli Oy)

5. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun seçiminin yapılmasının görüşülmesi. (En az 3, En fazla 5 üye, Gizli Oy)

6. Sultanhisar Belediye Başkanlığının 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasını kapsayan faaliyet raporunun görüşülmesi.

7. Aydın Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 25.03.2021 tarih ve E. 918281 sayılı yazısına istinaden; Kavaklı, Malgaçemir, Malgaçmustafa ve İncealan Mahallerinde; 3402 Sayılı Yasa kapsamında yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her mahalle için 6 (altı) adet bilirkişilerin belirlenmesinin görüşülmesi.

8. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.03.2021 tarih ve E. 784 sayılı müzekkeresi ile İlçemiz Salavatlı Mahallesi 188 ada 7 parselde kayıtlı toplam 98,72 miktarlı arsa vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan 73/600 oranında (12,01m2) belediyemize ait hissenin diğer hissedarlara satışının görüşülmesi.

9. Belediyemiz şirketi Sulter Sultanhisar Jeotermal Turizm Gıda Tarım Hayvancılık İnşaat Sanayi Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin sermaye artışının görüşülmesi.

10. 2020 yılı Denetim Komisyon Raporunun görüşülmesi (Oylama Yapılmayacak)

11. Mayıs ayı meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi.

Sayın halkımıza ve ilgililere ilanen duyurulur...


Haber Tarihi: 02.04.2021Kayıt Bulunamadı

BELEDİYE OTELİMİZ

Belediye Otelimiz
Sultanhisar ilçesi Atça mahallesi karayolu üzeri BP akaryakıt istasyonu yanında, güler yüzlü personeli, uygun fiyatlı, hijyenik ve kusursuz hizmet anlayışı ile yılın her mevsiminde hizmet vermeye başlamıştır.
Adres: Atça BP Akaryakıt istasyonu yanı Sultanhisar, Aydın / TÜRKİYE
Telefon: 0 (256) 356 40 40

ONLİNE İŞLEMLER