İletişim Hattı

0 256 351 30 06

Sosyal Medya

Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı (03.04.2018)

5393 S.B.K.nu uyarınca aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı 03.04.2018 tarihli Salı günü Saat:16.00’da Belediye Başkanlığı Makam odasında yapılacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ :

 1. Belediye Meclisinin Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait zabıt tutanaklarının müzakeresi.
 2. 2 Adet Encümen Üyeliği seçiminin yapılması.(Gizli Oy)
 3. Plan ve Bütçe Komisyonunun seçiminin yapılması.(En az 3, En fazla 5 üye, Gizli Oy)
 4. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun seçiminin yapılması. (En az 3, En fazla 5 üye, Gizli Oy)
 5. Sultanhisar Belediye Başkanlığının 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasını kapsayan faaliyet raporunun görüşülmesi.
 6. Belediyemiz memur norm kadrosunda bulunan unvanların güncellenmesinin görüşülmesi.
 7. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 29.03.2018 tarih ve E.7 sayılı müzekkeresi ile; Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından 2018 yılı Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Güney Ege Kalkınma Ajansı' na sunulan " Nysa Antik Kenti Kültür Turizminin Yeni Rotası Oluyor" başlıklı ortağı olduğumuz projenin ilgili ajansça hibe desteği almak için başarılı bulunması halinde belediyemize temsilen yapılacak iş ve işlemler için  Belediye Başkanı Osman YILDIRIMKAYA’ ya yetki verilmesinin görüşülmesi.
 8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.03.2018 tarih ve E. 302 sayılı müzekkeresi ile İlçemiz Hisar Mahallesi 178 ada 6 parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan ve belediyemize sunulan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin onanmasının görüşülmesi.
 9. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.03.2018 tarih ve E. 313 sayılı müzekkeresi ile Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait; Kavaklı Mahallesi 1173 parselde kayıtlı 99 m2 miktarlı kargir ahır ve avlusu vasıflı taşınmazın da bulunduğu toplam 12 adet taşınmaz; 01.11.2016 tarih ve 119 nolu Meclis Kararı ile mesire alanı olarak kullanılmak üzere 10 yıl süre ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmişti. Bahsi geçen kararda bulunan Kavaklı Mahallesi 1173 parselde kayıtlı 99 m2 miktarlı kargir ahır ve avlusu vasfındaki taşınmaz için alınan tahsis kararı iptalinin görüşülmesi.
 10. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.03.2018 tarih ve E. 323 sayılı müzekkeresi ile Mülkiyeti Belediyemize ait İncealan Mahallesi Çay Mevkiinde bulunan 125 ada 88 parsel numaralı 10.000 m2 miktarlı taşınmazın, mezarlık olarak kullanılmak üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 75. Maddesine göre Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına devir edilmesinin görüşülmesi.
 11. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.03.2018 tarih ve E. 324 sayılı müzekkeresi ile Mülkiyeti Belediyemize ait İncealan Mahallesi Çay Mevkiinde bulunan 125 ada 89 parsel numaralı 26.394,94 m2 miktarlı asmalık ve zeytinlik vasıflı taşınmazın satışının görüşülmesi.
 12. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 29.03.2018 tarih ve E. 36 sayılı müzekkeresi ile; İlçemiz Atça Mahallesi Çomaklı Mevkii parkına 2 adet elektrik abonesinin olunmasının görüşülmesi.
 13. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 29.03.2018 tarih ve E. 37 sayılı müzekkeresi ile; İlçemiz Salavatlı Mahallesinde bulunan Belediyemize ait parka 2 adet elektrik abonesinin olunmasının görüşülmesi.
 14. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 29.03.2018 tarih ve E. 38 sayılı müzekkeresi ile; Belediyemizin hizmetlerinde kullanılmak üzere 17+1 yolcu kapasiteli 1 adet minibüs alınmasının görüşülmesi.
 15. Mayıs ayı meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi.

Sayın halkımıza ve ilgililere ilanen duyurulur...


Haber Tarihi: 30.03.2018Kayıt Bulunamadı

BELEDİYE OTELİMİZ

Belediye Otelimiz
Sultanhisar ilçesi Atça mahallesi karayolu üzeri BP akaryakıt istasyonu yanında, güler yüzlü personeli, uygun fiyatlı, hijyenik ve kusursuz hizmet anlayışı ile yılın her mevsiminde hizmet vermeye başlamıştır.
Adres: Atça BP Akaryakıt istasyonu yanı Sultanhisar, Aydın / TÜRKİYE
Telefon: 0 (256) 356 40 40

ONLİNE İŞLEMLER