İletişim Hattı

0 256 351 30 06

Sosyal Medya

Meclis Ayı Olağan Toplantısı 2016

Meclis Ayı Olağan Toplantısı 2016

5393 S.B.K.nu uyarınca aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 03.05.2016 tarihli Salı günü Saat 14.00’de Belediye Başkanlığı Makam odasında yapılacaktır.

 

GÜNDEM MADDELERİ İSE ŞÖYLEDİR:

1.   Belediye Meclisinin Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait zabıt tutanaklarının müzakeresi.

2.    Sultanhisar Belediye Başkanlığının 2015 yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabının görüşülmesi.

3.    18.04.2016 tarih ve 43811747-754-E.4336386 sayılı yazı ile talep edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planının tadilatının onanmasının görüşülmesi.

4.    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.04.2016 tarih ve E.82 sayılı yazısı ile; İlçemiz Kavaklı Mahallesi 950 parselde kayıtlı 223,00 m2 miktarlı zeytinlik vasıflı taşınmazın satışının görüşülmesi.

5.    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.04.2016 tarih ve E.84 sayılı yazısı ile; İlçemiz Atça Mahallesi 11682 parsele kuzey komşu olan ve 11682 parsele şafı bulunan, Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait 12687 parselde kayıtlı 47,62 m2 miktarlı arsanın satışının görüşülmesi.

6.    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.04.2016 tarih ve E.85 sayılı yazısı ile; İlçemiz Salavatlı Mahallesi, Köyaltı Mevkii 3870 parselde kayıtlı 319,98 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazın satışının görüşülmesi.

7.    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.04.2016 tarih ve E.86 sayılı yazısı ile; İlçemiz Atça Mahallesi 762 ve 763 parsellerde kayıtlı taşınmazların güney komşusu olan ve parsellere şafı olan, Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait 9963 parselde kayıtlı 42,95 m2 miktarlı arsanın satışının görüşülmesi.

8.    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.04.2016 tarih ve E.95 sayılı yazısı ile; İlçemiz Yağdere Mahallesi Köyiçi Mevkii 232 parselde kayıtlı 16.091,44 m2 miktarlı portakal bahçesi vasıflı taşınmazın satışının görüşülmesi.

9.    Haziran ayı meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi.

Sayın halkımıza ve ilgililere ilanen duyurulur...


Haber Tarihi: 28.11.2016Kayıt Bulunamadı

BELEDİYE OTELİMİZ

Belediye Otelimiz
Sultanhisar ilçesi Atça mahallesi karayolu üzeri BP akaryakıt istasyonu yanında, güler yüzlü personeli, uygun fiyatlı, hijyenik ve kusursuz hizmet anlayışı ile yılın her mevsiminde hizmet vermeye başlamıştır.
Adres: Atça BP Akaryakıt istasyonu yanı Sultanhisar, Aydın / TÜRKİYE
Telefon: 0 (256) 356 40 40

ONLİNE İŞLEMLER