İletişim Hattı

0 256 351 30 06

Sosyal Medya

MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI -2020-

5393 S.B.K.nu uyarınca aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı 03.03.2020 tarihli Salı günü Saat:15.00’de Belediye Başkanlığı Makam odasında yapılacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ :

1. Belediye Meclisinin Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait zabıt tutanaklarının müzakeresi.

2. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.02.2020 tarih ve E. 488 sayılı müzekkeresi ile Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Kavaklı Mahallesi Yukarı Kavaklı Sokak 1256 ve 1173 numaralı parsellerde bulunan taşınmazların Sultanhisar Gocabeşli Folklor, Kültür, Sanat, Spor Kulübü Derneği Başkanlığına tahsisi veya geçici kullanıma verilmesinin görüşülmesi.

3. Nisan ayı meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi.

Sayın halkımıza ve ilgililere ilanen duyurulur...


Haber Tarihi: 28.02.2020BAŞKAN NEREDE?

GEÇMİŞ BİLDİRİMLERİ GÖRÜNTÜLE

ONLİNE İŞLEMLER

pkn9seks izleevdekimseyok