İletişim Hattı

0 256 351 30 06

Sosyal Medya

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI -2021-

5393 S.B.K.nu uyarınca aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 04.10.2021 tarihli Pazartesi günü Saat:17.00’de Belediye Başkanlığı Makam odasında yapılacaktır.

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ :

1. Belediye Meclisinin Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait zabıt tutanaklarının müzakeresi.

2. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.09.2021 tarihli müzekkeresi ile 2022 yılında uygulanacak olan ücret tarifesinin görüşülmesi.

3. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.09.2021 tarihli müzekkeresi ile 2022 mali yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider bütçelerinin görüşülmesi.

4. Kasım ayı meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi.

Sayın halkımıza ve ilgililere ilanen duyurulur...


Haber Tarihi: 30.09.2021BAŞKAN NEREDE?

GEÇMİŞ BİLDİRİMLERİ GÖRÜNTÜLE

ONLİNE İŞLEMLER

pkn9seks izleevdekimseyok