İletişim Hattı

0 256 351 30 06

Sosyal Medya

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI -2019-

5393 S.B.K.nu uyarınca aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 01.10.2019 tarihli Salı günü Saat:16.00’da Belediye Başkanlığı Makam odasında yapılacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ :

1. Belediye Meclisinin Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait zabıt tutanaklarının müzakeresi.

2. Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’ne üyelik olunmasının görüşülmesi.

3. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20.09.2019 tarihli müzekkeresi ile 2020 mali yılı gelir ve gider bütçelerinin görüşülmesi.

4. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20.09.2019 tarihli müzekkeresi ile 2020 yılında uygulanacak olan ücret tarifesinin görüşülmesi.

5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.09.2019 tarihli müzekkeresi ile İlçemiz Salavatlı Mahallesinde bulunan 324 ada 1 parsel numaralı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli imar planı tadilatının onanmasının görüşülmesi.

6. Kasım ayı meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi.

Sayın halkımıza ve ilgililere ilanen duyurulur...


Haber Tarihi: 26.09.2019BAŞKAN NEREDE?

GEÇMİŞ BİLDİRİMLERİ GÖRÜNTÜLE

ONLİNE İŞLEMLER

pkn9seks izleevdekimseyok