İletişim Hattı

0 256 351 30 06

Sosyal Medya

Meclis Gündem ve Kararları

03 Haziran 2014 Meclis Toplantısı

Belediye Başkanı Osman YILDIRIMKAYA başkanlığında ve 13 Belediye Meclis Üyesinin katılımıyla başkanlık makam odasında yapıldı. Toplantıda görüşülen 8 gündem maddesi ise şöyleydi;

1- Mülkiyeti Sultanhisar Belediyesine ait Atça Mah.5 pafta 724 parselde kayıtlı toplam 551.60m2 lik Mehmet Kınıcı spor ve sergi salonu, asma kat ve tuvalet alanları ile  yine Kültür Merkezi Binasının 1. katında yer alan 240.60m2 kullanım alanlı büro, tuvalet ve hol alanlarının Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli tadilatlarının yapılarak kullanılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendine göre ücretsiz tahsil edilmesinin görüşülmesi.

2- İlçemiz zafer mahallesinde bulunan belediye imar planı 4195800-4195700 dikey ile 601300-601400 yatay koordinatları arasında kalan alanda yapılan imar planı tadilatının onanmasının görüşülmesi.

3- İlçemiz Atça Mah.63 Sok.No:42 adresinde bulunan tapunun 12407 parselinde bulunan taşınmaz için imar  uygulama sonucu ihdasen oluşulacak parselin görüşülmesi.

4- Belediye Meclisimizin 05.05.2014 tarih ve 58 sayılı kararı ile görüşülen belediyemiz ücret tarifesinde düzeltme ve yeni ek ücret tarifesinin görüşülmesi.

5- Malgaç baskının 95.yıl dönümü anma programının yapılmasının görüşülmesi.

6- Geleneksel olarak yapılmakta olan Atça’da  deve güreşi festivalinin yapılmasının görüşülmesi.

7- 4886 Sayılı Kamu görevlileri sendika kanunun 32. maddesinin görüşülmesi.

8- Temmuz ayının Meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi.

 

02 Mayıs 2014 Meclis Toplantısı

Belediye Başkanı Osman YILDIRIMKAYA başkanlığında ve 15 Belediye Meclis Üyesinin katılımıyla başkanlık makam odasında yapıldı. Toplantıda görüşülen 12 gündem maddesi ise şöyleydi;

1- 2014 Yılı içerisinde Meclis Üyeleri ve Komisyon Üyelerinin oturum huzur hakkınınbelirlenmesinin  görüşülmesi.

2- 2014 Yılı içerisinde Zabıta Personelinin fazla çalışma ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi.

3- Belediyemiz 2014 Yılı Ücret Tarifesinin görüşülmesi.

4- Belediyemiz 2014 Yılında uygulanacak vergi,resim ve harçların görüşülmesi.

5- Sultanhisar Belediye Başkanlığının,Atça Belediye Başkanlığının,Salavatlı Belediye Başkanlığının  2013 yılı kesin hesabının görüşülmesi.

6- B&M Gıda Dağıtım Nak.İnş.Tur.Sey. Akaryakıt Emlak İth.İhr.Ltd.Şti.nin 25.04.2014 Tarihli dilekçesinin görüşülmesi.

7- Belediyemiz hizmetlerinin ifasında kullanılmak üzere bir adet binek Otomobil  satın alınmasının görüşülmesi.

8- Malgaç Çayı  Akarsuyu, Cibe kuyusu ve Rekmez Kuyusuna ait su satış işleminin Belediyemizce yürütülmesi ve ücret tarifelerinin belirlenmesinin görüşülmesi.

9- İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 07.03.2014 tarih ve 1009268 Sayılı yazısı doğrultusunda Mülkiyeti Belediyemize ait olan 129 ada 17 ve 29 parsel numaralı taşınmazların satışının görüşülmesi.

10- 3194 Sayılı İmar Kanunu gereğince Sultanhisar Belediyesi 5 yıllık imar programı yapımının görüşülmesi.

11- Çelikler Jeotermal Elektrik Ür. A.Ş. ve Çelikler Taah.İnş. ve San. A.Ş. vekili Ahmet SALKIM’ ın  imar planı ile ilgili dilekçesinin görüşülmesi.

12- Belediyemize ait 09 PE 837 Plaka No lu Hyundai Marka ,Komyonet ve 09 DV 774 Plaka No lu Renault  Megane  II DYN 1.5 DCI  Marka Otomobil in satışının görüşülmesi.

 

04 Nisan 2014 Meclis Toplantısı

Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya başkanlığında ve 15 Belediye Meclis Üyesinin katılımıyla Başkanlık Makam Odasında yapıldı. Toplantıda görüşülen 21 gündem maddesi ise şöyleydi; 

1- Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerinin seçiminin yapılması,

2- 2 adet Meclis Katip Üye seçimlerinin yapılması,

3- 2 adet Encümen Üyeliği seçiminin yapılması,

4- Plan ve Bütçe komisyonunun seçiminin yapılması,

5- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun seçiminin yapılması,

6- Belediye meclisinin tatil ayı yapılıp yapılmayacağı,

7- Sultanhisar Belediye Başkanlığının, Atça Belediye Başkanlığının, Salavatlı Belediye Başkanlığının 01.01.2013-31.12.2013 tarihlerini kapsayan faaliyet raporunun onanması,

8- Sultanhisar Belediyesi Büyükşehir İlçe Belediyesi olması nedeni ile Norm Kadro değişikliğinin yapılması,

9- Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine 1 asil, 1 yedek üyenin seçilmesi,

10- Tarihi Kentler Birliğine 1 asil, 1 yedek üyenin seçilmesi,

11- Türkiye Belediyeler Birliğine 1 asil, 1 yedek üyenin seçilmesi,

12- Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyeliğinden çıkılması,

13- Ege Belediyeler Birliği üyeliğinden çıkılması,

14- Aydın İli Afet Yardım ve Acil Kurtarma Birliğine 1 asil, 1 yedek üyenin seçilmesi,

15- Aydın İli Hayvan Islahını Geliştirme ve Sağlığını Koruma Birliğine 1 asil, 1 yedek üyenin seçilmesi,

16- Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu 1 asil, 1 yedek üyenin seçilmesi,

17- 6813 Sayılı Kanunun 90.maddesi uyarınca Gayrimenkul Satış Komisyonuna 1 asil üye, 1 yedek üyenin seçilmesi,

18- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinin 7.fıkrası uyarınca Başkan Yardımcısının aylık ödeneğin belirlenmesi,

19- Festivallerin yapılması,

20- Belediye Hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve İlçe Halkımızı mağdur etmemek için Atça Mahallesi ve Salavatlı Mahallesinde Eski Hizmet Binaları içerisinde Tahsilat ve Hizmet birimi oluşturulması,

21- Çiftçi Malları Koruma 5 asil, 5 yedek üyenin ve murakabe heyeti 5 asil, 5 yedek üyenin seçiminin yapılması.

BAŞKAN NEREDE?

GEÇMİŞ BİLDİRİMLERİ GÖRÜNTÜLE

ONLİNE İŞLEMLER